طراحی و اجرای انواع جایگاه موزیک و عروس و داماد مناسب جهت تالار ها و سالن های کنسرت و کلاب های شبانه
طراحی بومی همراه با تکنولوژی روز دنیا
نرم افزار برروز همراه با پردازنده های قدرتمند تولید پرتوسازان