میز دیجی مکعبی یا Semi cube یک محصول شگفت از پرتوسازان که برای اولین بار در خاور میانه طراحی و تولید شده است
این محصول به صورت قطعات منفصله ساخته شده و قابلیت جابجایی سریع و همچنین نصب آسان را دارد.
همچنین قابلیت نمایش تصویر یکپارچه برخلاف سایر میزهای دیجی وارداتی را داراست