محصولات پرتوسازان
اخبار و محصولات پرتوسازان

برچسب : 576 پیکسل

استیج کف 576 پیکسل

استیج کف 576 پیکسل پرتوسازان بهترین نمونه تولید شده در کشور می باشدپردازنده قدرتمندسیستم چیپ ست موازیآداپتور مجزا برای هر بلوکاز جمله مزایای 576 پیکسل پرتو...

توضیحات بیشتر